TR  |  EN
İLKELERİMİZ

Meke Marine;

  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevreyi, tüm çalışanlarının katıldığı birinci öncelik haline getirip, emniyet kültürü oluşturacağını,
  • Tehlikeleri önceden belirleyerek, riskleri en aza indireceğini, olası kaza ve kazaya ramak kalan durumların incelenip, tüm ekiple paylaşarak, kayıt altına alınacağını,
  • Doğal kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanacağını,
  • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak çevreyle uyumlu ve duyarlı üretim yapacağını ve hizmet vereceğini,
  • Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğiteceğini, sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını ve sisteme katılımını sağlayacağını,
  • Hizmet ve ürünlerinin kalitesini daima arttıracağını,
  • Her türlü faaliyet alanında ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,
  • Tüm müşteri isteklerini ve müşteri memnuniyetini gereklerini kesintisiz karşılayacağını,
  • Entegre Yönetim Sistemini sürekli gözden geçireceği, geliştirileceğini ve bunun sonucunda hedeflerle sürdürülebilir bir sistem uygulayacağını, müşterilere, taşeronlara, tedarikçilere ve üçüncü taraf firmalara ve otoritelere uygun iletişim yolları ile duyuracağını ve onların, MEKE değerlerini ve hizmetlerini daha kolay anlamaları konusunda yardımcı olacağını,

taahhüt eder.


Meke Marine
Cumhuriyet Cad. Şark Apt. No: 1/4 Taksim
34437 Beyoğlu, Istanbul / TURKEY
Tel: +90 444 63 53
Fax: +90 212 293 43 20
E-mail:

2017 © Meke Marine